Theraflu

Theraflu je vedúcou značkou liekov dostupných bez lekárskeho predpisu a poskytuje účinnú úľavu od viacerých príznakov prechladnutia a chrípky.

Liek TheraFlu® prechladnutie a chrípka, prášok na perorálny roztok, obsahuje paracetamol, feniramín, fenylefrín a kyselinu askorbovú. Na vnútorné užitie.

Pre informáciu o správnom používaní liekov si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

V prípade otázok kontaktujte prosím:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail:cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Prípadné nežiaduce účinky hláste prosím nach.safety@gsk.com.

Theraflu je registrovaná značka spoločnosti GSK.

Naspäť do zoznamu