Orofar a Oroforte

Lieky Orofar a Oroforte sú určené na liečbu bolesti v krku.

Lieky Orofar tvrdé pastilky a Orofar orálna aerodisperzia obsahujú benzoxóniumchlorid a lidokaíniumchlorid. Liek Oroforte menthol 2 mg/1 mg tvrdé pastilky obsahuje cetylpyridíniumchlorid a lidocaíniumchlorid. Na vnútorné použitie.

Pre informáciu o správnom používaní liekov si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

V prípade otázok kontaktujte prosím:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail:cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Prípadné nežiaduce účinky hláste prosím nach.safety@gsk.com.

Orofar a Oroforte sú registrované značky spoločnosti GSK.

Naspäť do zoznamu