Sensodyne

Sensodyne® je svetovou jednotkou medzi zubnými pastami pre citlivé zuby (údaje Value Retail Sales za 12 mesiacov k 31. decembru 2013), ktorú odporúčajú zubní lekári na celom svete. Sensodyne® ponúka sortiment prípravkov so špeciálnym zložením na starostlivosť o citlivé zuby a ich ošetrenie.

Ak máte citlivé zuby, môže mať prechod na zubnú pastu pre citlivé zuby, ako je Sensodyne® veľký vplyv na pohodlie vo Vašom každodennom živote. Sensodyne® zároveň podporuje aj celkové zdravie ústnej dutiny. Ak sa zubná pasta Sensodyne® používa podľa pokynov, pomáha zmierniť citlivosť zubov a zabezpečuje trvalú ochranu počas celého dňa. V Japonsku sa tieto prípravky uvádzajú na trh pod názvom Schumitect.

Zubné pasty Sensodyne Repair&Protect a Sensodyne Rapid sú zdravotnícke pomôcky. Ostatné zubné pasty a ústne vody Sensodyne sú kozmetické prípravky.

Pre informáciu o správnom používaní liekov si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

V prípade otázok kontaktujte prosím:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, mail:cz.info@gsk.com, tel: +420 222 001 111

Prípadné nežiaduce účinky hláste prosím nach.safety@gsk.com.

Sensodyne je registrovaná značka spoločnosti GSK.

Naspäť do zoznamu