Zásady, predpisy a normy

Kódex správania spoločnosti GSK

Náš kódex správania
Globálny kódex praxe pri propagácii a interakcii so zákazníkmi

Program boja proti korupcii a úplatkárstvu (ABAC) 

Program boja proti korupcii a úplatkárstvu (ABAC) je súčasťou reakcie spoločnosti GSK na hrozbu a riziko korupcie a úplatkárstva. K programu patrí aj Príručka ABAC, ktorá bola navrhnutá, aby pomohla interným a externým stranám porozumieť riziku korupcie a identifikovať povinnosti týkajúce sa aktívneho boja proti skutočnej a vnímanej korupcii.

Zásady spoločnosti GSK týkajúce sa prevencie korupčného správania a zachovania noriem dokumentácie

Pokyny týkajúce sa programu proti korupcii a úplatkárstvu pre tretie strany

Pokyny týkajúce sa programu proti korupcii a úplatkárstvu sú určené všetkým tretím stranám, s ktorými spoločnosť GSK pracuje, aby poznali naše zásady proti úplatkárstvu a korupcii a vedeli, čo od nich ako našich obchodných partnerov očakávame

Pokyny spoločnosti GSK týkajúce sa programu proti korupcii a úplatkárstvu pre tretie strany