Partnerstvo na záchranu detí „Save the Children“

Prehľad

V súčasnej dobe každý rok umiera viac ako 6 miliónov detí mladších ako päť rokov na ochorenia, ktorým je možné predísť. Za posledných desať rokov došlo k významnému pokroku v celosvetovom znížení úmrtnosti detí, ale stále je nutné urobiť viac, aby deti neumierali zbytočne.

Hoci sú potreby najchudobnejších detí rôznorodé, existujú tri oblasti, v ktorých by mohla okamžitá pozornosť pomôcť zabezpečiť, aby každé dieťa dostalo základnú zdravotnú starostlivosť:

  • Viac zdravotníkov v týchto regiónoch
  • Dostupnosť očkovacích látok a liekov
  • Jednoduchá výživná strava

Dosiahnutie zmeny

V roku 2013 sme sa pustili do ambicióznej svetovej spolupráce s organizáciou Save the Children, v rámci ktorej sme si vymenili svoje skúsenosti a prostriedky a zamerali sa na tieto tri oblasti, aby sme dosiahli trvalú zmenu pre najviac ohrozené deti na svete.

6,2 millióna

detí do 5 rokov zomiera každý rok na choroby, ktorým sa dá predísť

Nové partnerstvo siaha výrazne nad rámec tradičného charitatívneho firemného modelu zabezpečenia finančných prostriedkov. Dotýka sa mnohých oblastí našej činnosti, najmä využitia našich schopností v oblasti výskumu a vývoja na pomoc zachrániť životy detí.

Partnerstvo spoločnosti GSK a organizácie Save the Children sa zameriava najmä na:

  • vývoj liekov pre deti na zníženie detskej úmrtnosti a úmrtí novorodencov
  • rozšírenie očkovania na zníženie počtu úmrtí detí v najneprístupnejších komunitách
  • zvýšenie investícií do vzdelávania, dosahu a rozsahu zdravotníckych pracovníkov v najchudobnejších komunitách s cieľom znížiť detskú úmrtnosť
  • výskum nových cenovo dostupných nutričných produktov, ktoré pomáhajú zmierniť podvýživu u detí
Bianca, šesť hodín po narodení v zdravotníckom zariadení v Kopsiro, okres Bungoma, Keňa. Foto: Colin Crowley

Nový spôsob práce

Spustením programov v Demokratickej republike Kongo a v Keni rozvíjame programy na boj proti detskej úmrtnosti a na vytvorenie modelov, ktoré môžu byť prispôsobené, rozširované a replikované do iných rozvojových krajín.

Našou ambíciou je zdieľať plán nového spôsobu práce a transformovať tradičný model firiem/neziskových organizácií na zabezpečenie finančných prostriedkov.

Spoločne využijeme náš vplyv, aby sme sa tlačili na zlepšenie politiky a postupov a zvýšenie medzinárodných investícií do zdravia detí.

GSK a Save the Children v Demokratickej republike Kongo

Prvý z našich spoločných programov štartuje v Demokratickej republike Kongo (DRK). Táto krajina je po celé desaťročia pustošená politickou a sociálnou nestabilitou a v súčasnosti prechádza jednou z najhorších humanitárnych kríz vôbec. Je na 168. mieste zo 169 krajín v Indexe ľudského rozvoja a dĺžka života v tejto krajine je len 46 rokov. Väčšina obyvateľov nemá prístup k základným službám a polovica zo 66 miliónov obyvateľov žije z menej ako 1 $ na deň.

Zdravotné problémy v DRK, vrátane vysokých úrovní infekčných ochorení, sú zložitejšie aj z dôvodu medzier v oblasti ľudských zdrojov, a to na všetkých úrovniach zdravotného systému. Na 10 000 ľudí tu pripadá len jeden lekár a len päť sestier. Detská úmrtnosť tu patrí k najvyšším v Afrike a každý rok umiera viac ako 400 000 detí pred dosiahnutím veku piatich rokov a to najmä na choroby, ktorým je možné predísť.

Vidiek v okrese Bungoma, Keňa. Foto: Colin Crowley

Tento program poskytne na základe spolupráce s organizáciou Save the Children, vládou KDR a s komunitami integrovaný balík základných služieb pre neonatálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie matiek a detí. Bude zahŕňať posilnenie existujúcich systémov a infraštruktúry na zabezpečenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a výžive, ako aj zabezpečenie vybavenia, zásob a vhodne vyškoleného personálu pre efektívnu liečbu bežných detských chorôb.

Spoločnosť GSK sa na podporu tohto programu, ktorý začal v apríli 2013, zaviazala sumou 9 mil. £.

GSK a Save the Children v Keni

Takmer 25% z 39 miliónov ľudí žijúcich v Keni žije z menej ako 1,25 $ na deň a viac ako 40% z nich sú deti do 15 rokov. V celej krajine zomiera jedno dieťa z desiatich pred dovŕšením piatich rokov a v slumoch hlavného mesta Nairobi a na vidieckom severe je toto číslo oveľa vyššie.

Prostredníctvom nášho partnerstva sme sa zaviazali podporiť program organizácie Save the Children v Keni zameraný na záchranu novorodencov. Tento program sa zameria na zlepšenie systému zdravotníctva s cieľom zníženia chorôb, ktorým je možné zabrániť, a riešenia úmrtnosti detí do päť rokov. Okrem financovania tohto programu významne investujeme do činnosti organizácie Save the Children, aby sme určili priority a postúpili vo výskume a vývoji životne dôležitých liekov a prípravkov na zníženie chorôb, ktorým možno predísť, ako aj na zníženie detskej úmrtnosti.

Na podporu tohto programu, ktorý odštartoval v druhej polovici roka 2014, sme sa zaviazali sumou 4 mil. £.