Naše poslanie a stratégia

Naším poslaním je pomáhať ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Naše aktivity sú zamerané na zabezpečenie troch strategických priorít, ktorých cieľom je zvýšiť rast, znížiť riziká a zlepšiť našu dlhodobú finančnú výkonnosť. Tieto priority napĺňame vďaka rastu diverzifikovaného globálneho podnikania, výrobe väčšieho množstva hodnotných produktov a zjednodušeniu nášho prevádzkového modelu.

Zodpovedné podnikanie a istota že sú naše  hodnoty zakotvené v našej kultúre a v rozhodovaní nám pomáha lepšie spĺňať očakávania spoločnosti.

Rast diverzifikovaného podniku

Náš cieľ

Podnikáme vyvážene a naše portfólio produktov nám zabezpečuje udržateľný rast príjmov.

Sústreďujeme sa na tri oblasti: lieky, vakcíny a voľnopredajné produkty.

V marci 2015 sme získali časť spoločnosti Novartis, zameranú na výrobu vakcín (okrem vakcín proti chrípke). S firmou Novartis sme  spojili sme naše portfólia voľnopredajných produktov, aby sme vytvorili novú spoločnosť

Poskytovanie väčšieho množstva hodnotných produktov

Náš cieľ

Zmenili sme organizáciu nášho výskumu a vývoja, aby efektívnejšie tvorila  takú škálu produktov, ktoré poskytujú skutočné  zlepšenie liečby pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Navyše sa sústreďujeme na zvyšovanie produktivity a mieru výnosnosti vo výskume a vývoji

Výsledky

  • Vo výskume sa zameriavame najmä na respiračnú medicínu, HIV/AIDS, infekčné ochorenia, onkológiu, kardiovaskulárne ochorenia, systémové choroby a zriedkavé ochorenia. Významnú časť nášho výskumu zaujíma hľadanie vakcín na závažné ochorenia. 

Zjednodušenie prevádzkového modelu

Náš cieľ

Keďže sa naša činnosť neustále mení, meníme aj spôsoby našej práce, aby sme mohli redukovať jej zložitosť a boli zároveň  efektívnejší.

Tým sa uvoľňujú prostriedky na ďalšie investície v iných oblastiach podnikania.

Zodpovedné podnikanie

Náš cieľ

Našou kľúčovou  stratégiou je správať sa ako zodpovedná spoločnosť. To,  akým spôsobom dosahujeme úspech, je pre nás rovnako dôležité ako to, čo sme dosiahli. Istota, že  naše hodnoty zakotvené v našej kultúre a v rozhodovaní, nám pomáha lepšie spĺňať očakávania spoločnosti.

Výsledky

  • Po piatykrát za sebou sa GSK umiestnila na prvom mieste v Indexe prístupu k liečbe (Access to Medicine Index) a je lídrom v oblasti výskumu a vývoja, oceňovania, výroby a distribúcie liekov a darovania produktov. 
  • Čítajte viac.