Naše poslanie a stratégia

Naším poslaním je pomáhať ľuďom, aby dokázali byť aktívnejší, cítili sa lepšie a žili dlhšie.

Naše aktivity sú zamerané na zabezpečenie troch strategických priorít, ktorých cieľom je zvýšiť rast, znížiť riziká a zlepšiť našu dlhodobú finančnú výkonnosť. Medzi týmito prioritami je: rast diverzifikovaného globálneho podniku, poskytovanie väčšieho množstva hodnotných produktov a zjednodušenie prevádzkového modelu.

Zodpovedné pôsobenie a zabezpečenie, aby boli naše hodnoty zakotvené v našej kultúre a v rozhodovaní, nám pomáha lepšie spĺňať očakávania spoločnosti.

Rast diverzifikovaného podniku

Náš cieľ

Tvoríme vyváženejšie podnikanie a portfólio produktov schopné zabezpečiť udržateľný rast príjmov.

Sústreďujeme sa na tri oblasti: liečivá, vakcíny a zdravotnú starostlivosť o spotrebiteľa.

V marci 2015 sme získali firmu Novartis zameranú na výrobu vakcín (okrem vakcín proti chrípke) a spojili sme naše spotrebiteľské zdravotné činnosti, aby sme vytvorili novú spoločnosť.

Poskytovanie väčšieho množstva hodnotných produktov

Náš cieľ

Zmenili sme organizáciu nášho výskumu a vývoja, aby dokázala lepšie udržať škálu produktov, ktoré poskytujú hodnotné zlepšenie liečby pre pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Navyše sa sústreďujeme na zvyšovanie produktivity a mieru výnosnosti vo výskume a vývoji.

Výsledky

  • 4 významné schválenia nových výrobkov v roku 2014
  • Približne 40 nových molekulárnych subjektov v II. a III. fáze

Zjednodušenie prevádzkového modelu

Náš cieľ

Keďže sa naša činnosť neustále mení, meníme aj spôsoby našej práce, aby sme mohli redukovať zložitosť a aby sme boli efektívnejší.

Tým sa uvoľňujú prostriedky na ďalšie investície v iných oblastiach podnikania.

Zodpovedné podnikanie

Náš cieľ

Našou ústrednou stratégiou je pôsobiť ako zodpovedná spoločnosť. To,   akým spôsobom dosahujeme úspech je pre nás rovnako dôležité ako to, čo sme dosiahli. Zabezpečenie, aby boli naše hodnoty zakotvené v našej kultúre a v rozhodovaní, nám pomáha lepšie spĺňať očakávania spoločnosti.

Výsledky

  • 1. miesto v roku 2014 v Indexe prístupu k liekom