Vakcíny

Naša činnosť v oblasti vakcín je jednou z najväčších na svete. Každý deň vyvíjame, vyrábame a distribuujeme viac ako 2 500 000 vakcín pre ľudí v 170 krajinách sveta.

Vakcíny spoločnosti GSK pomáhajú chrániť ľudí pred závažnými ochoreniami od roku 1950: vtedy sme predstavili našu prvú vakcínu proti obrne. Naše vakcíny pomáhajú chrániť ľudí pred mnohými ďalšími chorobami, vrátane pneumokokových infekcií, meningitídy, hepatitídy, rotavírusu, čierneho kašľa či chrípky. Sortiment potenciálnych nových vakcín pokrýva mnoho chorôb, ktoré majú stále vážny dopad na celom svete, vrátane malárie, HIV, tuberkulózy a eboly.

Akvizícia divízie Novartis Vaccines (okrem očkovacích látok proti chrípke) na začiatku roku 2015 významne rozšírila počet vyrábaných vakcín (teraz okolo 40), ako aj počet nových vakcín, ktoré sú vo fáze vývoja (17), vďaka čomu máme najširšie portfólio vakcín na svete.
V roku 2014 táto činnosť prispela 14% k celkovému obratu spoločnosti GSK.

Náš trh

Očkovanie je na celom svete uznávané ako jedna z najlepších investícií, ktoré môže vláda alebo zdravotnícka organizácia urobiť. V roku 2012 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej 194 členských štátov zverejnili akčný plán o očkovaní, ktorého cieľom je poskytnúť všetkým ľuďom na svete prístup k očkovacím programom, podporovať inováciu v priemysle s vakcínami a zabrániť množstvu úmrtí.

Tento plán ráta so spravodlivejším prístupom ľudí vo všetkých komunitách k existujúcim vakcínam, so zavádzaním nových a vylepšených vakcín a s urýchlením výskumu a vývoja vakcín novšej generácie.

Napríklad, len v samotnej Indii sa každý rok narodí viac ako 25 miliónov detí sa a odhaduje sa, že do roku 2020 bude viac ako miliarda ľudí na svete staršia ako 60 rokov. Pre splnenie nárokov na očkovanie týchto veľkých skupín obyvateľstva, je dôležité, aby bol náš obchod dlhodobo udržateľný.

Naša stratégia

Sme presvedčení, že ochrana pred život ohrozujúcimi ochoreniami ponúka príležitosti pre lepšie zdravie nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celé komunity, v ktorých žijú.
Približne 40% detí na svete dnes dostáva aspoň jednu vakcínu spoločnosti GSK, ktorá ich pomáha chrániť pred potenciálne život ohrozujúcou infekciou. Napriek tomu asi 18 miliónov detí z nízko príjmových a najmenej rozvinutých krajín ešte stále nemá prístup ani k základnému očkovaciemu programu.

Ak sa chceme dostať k tým, ktorí by mohli mať z očkovania najväčší prospech, musíme zabezpečiť udržateľný prístup vo vývoji, výrobe a distribúcii našich vakcín.

Od roku 1990 intenzívne spolupracujeme s vládnymi inštitúciami pri vytváraní dlhodobých investícií do očkovania. Náš prístup, známy ako „odstupňovaná cenotvorba“ zabezpečuje väčšiu flexibilitu, nakoľko odráža ekonomický status krajiny a jej platobnú schopnosť. Naším cieľom je podporovať krajiny, ktoré sa zaviazali k dlhodobému očkovaciemu programu, a umožniť im udržať a rozšíriť tento záväzok k očkovaniu podľa rastu svojej ekonomiky.
V prípade najmenej rozvinutých krajín úzko spolupracujeme s organizáciami ako sú Globálna aliancia pre imunizáciu (GAVI) a UNICEF. Tieto organizácie sú schopné zabezpečiť veľké množstvo vakcín pre najchudobnejšie deti za naše najnižšie ceny. Vyše 80% našich vakcín smeruje do rozvojových krajín (vrátane najmenej rozvinutých krajín s nízkymi a strednými príjmami).

Kvalita a výroba

V roku 2014 sme distribuovali viac ako 800 miliónov dávok vakcín na celom svete. Sú vyrábané v jednom z našich 17 výrobných závodov, ktoré pôsobia na celom svete. U niektorých z našich očkovacích látok môže tento výrobný proces trvať až dva roky.
V priemere každá šarža vakcíny prešla pred zaslaním viac ako 100 kontrolami kvality, aby spĺňala svetové štandardy. Každá z našich vakcín sa vyrába podľa rovnakej normy kvality, bez ohľadu na to, kde na svete, bude použitá.

Neustále investujeme do našich výrobných závodov, zlepšujeme naše procesy a budujeme partnerstvá, aby sme splnili globálne rastúce potreby.

Výskum a spolupráca

Inovácia je základným pilierom našej činnosti. Bez nej by neexistovali nové očkovacie látky na mnoho chorôb, ktoré stále ohrozujú ľudí, rodiny a komunity po celom svete.

Naše výskumné a vývojové organizácie spájajú odborné znalosti v oblasti virológie, bakteriálnych infekcií a adjuvantných systémov. V súčasnosti máme tri globálne centrá výskumu a vývoja: Rockville, USA (nové centrum otvorené v roku 2015); Rixensart, Belgicko a Siena, Taliansko, ktoré sú zamerané na výskum a vývoj nových vakcín určených na prevenciu najväčších výziev verejného zdravotníctva. Naše úsilie sa sústreďuje na vakcíny, ktoré môžu priniesť výrazné zlepšenie oproti existujúcim možnostiam alebo sa môžu zamerať na ochorenia, pre ktoré zatiaľ neexistujú žiadne vakcíny.

Chceme čo najviac využiť vlastné odborné znalosti a skúsenosti a zároveň vytvoriť alternatívne partnerstvá a spojenectvá s ostatnými spoločnosťami, ktoré prinášajú rôzne druhy odborných vedomostí. Naša vízia sveta, kde má každý prístup k vakcínam, ktoré potrebuje, závisí od stabilného prísunu skvelých nápadov a brilantnej vedy.

Viac ako 90% vakcín v našom sortimente sa, napríklad, vyvíja v spolupráci s inými spoločnosťami. Máme dlhú históriu spolupráce s vládami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, regulačnými úradmi, akademickými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, výrobcami vakcín a ďalšími kľúčovými partnermi pri riešení problémov v oblasti verejného zdravia na celom svete.