Liečivá

Z hľadiska obchodu tvoria lieky najväčší prínos v štruktúre spoločnosti – v roku 2014 reprezentovali 67% z celkového obratu spoločnosti GSK.

Činnosť podnikania je zameraná na niekoľko globálnych franšíz vo viac ako 8 liečebných oblastiach a niekoľkých platformách, vrátane novej bioelektronickej technológie. Naše portfólio tvoria patentovo chránené aj nepatentované lieky.

Tržby podľa oblasti liečby (2014)
  m £
Respiračné ochorenia 6 181
Onkológia 1 202
Kardiovaskulárne, metabolické a urologické ochorenia 965
Choroby týkajúce sa imunity a zápalové ochorenia 214
Ostatné lieky 2 407
ViiV Healthcare (HIV) 1 498
Etablované produkty 3 011

Náš trh

Globálny trh s farmaceutickými výrobkami je obrovský. V ostatných rokoch najviac rastie na rozvíjajúcich sa trhoch a v ázijsko-pacifickej oblasti.

Predpokladá sa, že tento trend rastúceho dopytu bude pokračovať s rastom svetovej populácie, čoraz viac prosperujúcimi ekonomikami rozvíjajúcich sa trhov a s vplyvom globálnych zmien životného štýlu na dlhodobé zdravie.

Naša stratégia

Naša činnosť v oblasti liekov vytvára hodnotu prostredníctvom výskumu a výroby inovatívnych produktov a ich čo najširším sprístupnením do krajín na všetkých úrovniach príjmov a vývoja.
Aj keď máme aj naďalej silné pôsobenie na rozvinutých trhoch, ako je USA a Európa, zvyšujeme investície na rozvíjajúcich sa trhoch, vrátane Afriky, kde vidíme významný rastový potenciál.

Naše franšízy (pobočky)

Naša činnosť v oblasti liekov je zameraná na vývoj a výrobu liekov na liečbu širokej škály akútnych a chronických ochorení. Naše portfólio tvoria inovatívne a etablované lieky a máme poprednú globálnu pozíciu v oblasti respiračných ochorení a HIV.

V oblasti respiračných ochorení sme lídrom už viac ako 40 rokov a máme portfólio vyspelých výrobkov. V posledných rokoch sme posilnili a rozšírili naše portfólio v oblasti respiračných ochorení pridaním nových liekov vrátane inhalačných kortikosteroidov (IKS) v kombinácii s dlhodobo pôsobiacim beta2-agonistom, dlhodobo pôsobiaceho muskarínového antagonistu (LAMA) a duálneho bronchodilatátora LABA.

Naša činnosť v oblasti HIV je riadená prostredníctvom globálnej špecializovanej spoločnosti Viiv Healthcare, v ktorej sme väčšinovým vlastníkom a kde ako akcionári pôsobia aj firmy Pfizer a Shionogi. ViiV Healthcare je dnes prednou svetovou spoločnosťou v oblasti HIV a zaznamenáva významné úspechy v regulačnom schvaľovaní a v predaji špičkových nových liekov. Spoločnosť ViiV Healthcare klinicky vyvíja celý rad ďalších antiretrovirálnych liekov.

Popri oblasti respiračných ochorení a HIV máme aj sortiment ďalších farmaceutických prípravkov na liečbu stavov, ako sú lupus, benígna hyperplázia prostaty, diabetes 2. typu a bakteriálne infekcie.

V uplynulých šiestich rokoch sme vyvíjali významné aktivity v oblasti onkológie. V posledných rokoch sme získali niekoľko povolení od regulačných orgánov a na svetový trh sme priniesli nové produkty. V rámci navrhovanej transakcie Novartis sme súhlasili s odpredajom nášho onkologického portfólia, súvisiacich činností v oblasti výskumu a vývoja a práv na naše inhibítory AKT, ktoré sú v súčasnosti v procese vývoja. Navyše máme Portfólio zavedených produktov (PZP), ktoré zahŕňa viac ako 50 nepatentovaných výrobkov, ako aj generiká s našou značkou a iné miestne produkty. Tieto výrobky sú dôležitou súčasťou nášho podnikania na rozvíjajúcich sa trhoch, kde je značka GSK významným lídrom.

Orientácia na špičkovú vedu

Ak chceme pokračovať v objavovaní nových liekov a dodávať ich pacientom, ktorí ich čo najrýchlejšie potrebujú, musíme investovať do výskumu. V roku 2014 bolo 80% (2,5 mld. £) z našich celkových výdavkov na výskum a vývoj (3,1 mld. £) investovaných do hľadania nových farmaceutických liekov. Našou stratégiou je zvýšiť našu produktivitu v oblasti výskumu a vývoja a zlepšiť rýchlosť inovácií a popri tom riadiť naše náklady.

Cesta za objavovaním a vývojom nových liekov je zdĺhavá, nákladná a podlieha vysokej miere neúspechu. Zistite ako objavujeme nové lieky.

Preverujeme rôzne prístupy na podporu – a urýchlenie – inovácie v našich laboratóriách. Po zmene tradičného modelu v oblasti výskumu a vývoja dnes naši vedci pracujú v menších tímoch so zameraním na špecifické oblasti výskumu. To podporuje väčšiu mieru podnikania a zodpovednosti. Tieto skupiny majú za úlohu hľadať biologické ciele, ktoré sa podieľajú na ochorení, a vytvárať molekuly alebo biofarmaceutiká, ktoré sa nakoniec stanú novými liekmi.
Zároveň vieme, že v našich laboratóriách nemôžeme objaviť všetko, a preto musíme spolupracovať s inými spoločnosťami, akademickými inštitúciami a výskumnými charitami. V súčasnej dobe spolupracujeme vo výskume s viac ako 3000 externými organizáciami a toto číslo každým rokom rastie.

Rovnako si uvedomujeme našu zodpovednosť splniť očakávania spoločnosti, ktorá predpokladá, že budeme investovať do oblastí ochorení, kde je úloha vedy zložitá, alebo tam, kde typický obchodný model na odmenenie inovácie nemusí byť relevantný. Jedným z príkladov je náš výskum v oblasti antibiotík. Sme tiež jednou z mála farmaceutických spoločností, ktoré skúmajú tri prioritné choroby Svetovej zdravotníckej organizácie – HIV/AIDS, tuberkulózu a maláriu.