O nás

Sme jedným z najväčších nadnárodných farmaceutických koncernov orientovaných na výskum a vývoj. Naše poslanie je pomáhať ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Vyvíjame vakcíny, lieky a voľnopredajné produkty, ktoré zlepšujú zdravie a spokojnosť ľudí. Pomáhajú im predovšetkým žiť naplno a prispievať k prosperite ich a ich okolia.

10,000 ľudí

pracuje na výskume a vývoji v našich liečiv, vakcín a voľnopredajných produktov.

Sme prvou

farmaceutickou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do AllTrials kampane za transparentnosť klinického výskumu.

Kľúčové úspechy 

Žiadame všetkých našich zamestnancov (v 115 krajinách), aby šírili naše poslanie a zamysleli sa nad tým, ako môžeme pomôcť ľuďom, spoliehajúcim sa na výsledky našej práce.  Práve preto naši vedci hľadajú každý deň nové spôsoby na zlepšenie liečby chorôb.  A práve preto sme priekopníkmi v nových riešeniach, ktoré nám umožňujú sprístupňovať naše produkty tým, ktorí to potrebujú, kdekoľvek na svete žijú.

Sme globálna spoločnosť, takže musíme pracovať spôsobom, ktorý je udržateľný.  Ale robiť to dobre, znamená, robiť to ziskovým a udržateľným spôsobom.  Toto nám umožňuje vytvárať hodnoty a návratnosť našim akcionárom, pri zachovaní značných investícií, ktoré vkladáme do výskumu a vývoja, výroby, zásobovania a distribúcie našich produktov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú hodnotu pre pacientov a spoločnosti.