Členské firmy Fondu pre transparentné Slovensko sa navzájom inšpirujú

Spoločnosť GSK Slovensko pripravuje každoročne pre svojich zamestnancov Company meeting – januárové stretnutie, na ktorom je predstavená stratégia firmy pre nasledujúci kalendárny rok. 

24. januára sa stretli „glaxáci“ z celého Slovenska v Šamoríne, kde sa venovali aj hodnoteniu implementácie tzv. globálneho operačného modelu. Ten spočíva predovšetkým  v tom, že GSK ako celosvetovo pôsobiaca farmaceutická spoločnosť, orientovaná na výskum  (všade na svete) od 1.1.2016 neplatí lekárom za prednášanie v mene firmy. Nepodporuje ani účasť jednotlivcov na medicínskych kongresoch.

GSK pristúpilo k tejto razantnej zmene s cieľom zvýšiť dôveru pacientov tým, že zamedzuje vzniku podozrenia na konflikt záujmov medzi GSK a lieky predpisujúcimi lekármi. Neznamená to, že firma  nepodporuje medicínske vzdelávanie, robí tak však formou podpory renomovaných lekárskych spoločností, ktoré žiadajú o granty – nemá však dosah na výber zúčastnených lekárov. 

Vzhľadom na to, že ide o závažnú zmenu, zatiaľ ojedinelú vo farmaceutickom sektore, je pre GSK zaujímavé inšpirovať sa aj v iných odvetviach. Preto si GSK Slovensko pozvalo na diskusnú časť svojho Company meetingu Magdalenu Dobišovú, generálnu riaditeľku SKANSKA Slovensko.

Spoločnosť SKANSKA je známa svojou jasnou stratégiou etiky a transparentnosti, ktorú presadzuje nielen vo svojom podnikaní, ale i na slovenskom stavebnom trhu od roku 2009. Napriek tomu, že sektor stavebníctva nepatrí medzi najtransparentnejšie odvetvia na Slovensku, je spoločnosť SKANSKA presvedčená, že jedine s profesionalitou a zodpovedným prístupom k podnikaniu môže v stavebníctve uspieť. Magdalena Dobišová zdieľala túto skúsenosť so zamestnancami GSK veľmi otvorene, vrátane odpovedí na ich otázky k téme. 

Fond pre transparentné Slovensko, ktorého členom je GSK Slovensko rovnako ako SKANSKA, predstavil na diskusii Ondrej Galo, programový manažér Nadácie Pontis, ktorá Fond spravuje.