Spoločnosť GSK opäť na čele rebríčka „Access to Medicine Index“

Index spoločnosť GSK opísal ako „spoločnosť s najväčšou orientáciou na prístup“

Spoločnosť GSK sa už po piatykrát umiestnila na prvom mieste v Indexe prístupu k liečbe (Access to Medicine Index - AMI) a obsadila vedúcu pozíciu v oblasti výskumu a vývoja, oceňovania, výroby a distribúcie liekov a darovania produktov.

Index, ktorý ocenil spoločnosť GSK za jej jednoznačnú stratégiu  a celofiremný dôraz na prístup k liekom je nezávisle zostavovaným rebríčkom 20-tich najlepších farmaceutických spoločností, ktoré sa usilujú zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti v rozvojových krajinách.

Spoločnosť GSK obsadila popredné miesta v rebríčku, ktorý určuje poradie jednotlivých spoločností na základe výsledkov v siedmich kategóriách už od svojho uvedenia v roku 2008.

Umiestnenie v rebríčku v roku 2016 komentoval CEO spoločnosti GSK Andrew Witty:  „Poslednú dekádu oceňuje náš záväzok k rozšíreniu prístupu k zdravotnej starostlivosti aj prestížny rebríček AMI.  Je to dôkaz, že sa všetci v spoločnosti GSK spolu s našimi partnermi každý deň usilujeme skúmať, vyvíjať a dodávať inovatívne lieky a vakcíny. Toto úsilie vo finále znamená, že v najchudobnejších krajinách je čoraz viac detí odolných voči smrteľným chorobám, čoraz viac pacientov má prístup k potrebnej liečbe HIV a astmy a nevyhnutná zdravotná starostlivosť je dostupnejšia aj pre najvzdialenejšie komunity.

Zásadným spôsobom sme zmenili náš obchodný model, vďaka čomu sú naše výrobky dostupné a cenovo prístupné. Súčasne pritom vieme generovať zisk, potrebný na udržanie našej činnosti a investícií do výskumu. Nechceme a nemôžeme však zaspať na vavrínoch. Zlepšovanie prístupu je komplexnou a neustálou výzvou, čo sa odráža v tohtoročných zvýšených nárokoch Indexu. Ako spoločnosť a zároveň ako sektor sa musíme usilovať ísť v posilňovaní prístupu k zdravotnej starostlivosti ešte ďalej a rýchlejšie. Je to výzva, na ktorú sme pripravení a sme ochotní ju prijať.“

Od zverejnenia posledného Indexu v roku 2014 uskutočnila spoločnosť GSK ďalšie kroky na rozšírenie dostupnosti liekov. Patria k nim:

 • Expanzia  prístupu k patentom a duševnému vlastníctvu na rozšírenie prístupu k liekom v najchudobnejších krajinách sveta.
 • Použitie kandidátskej  vakcíny na maláriu bolo kladne vedecky posúdené zo strany európskych regulačných orgánov na prevenciu malárie u malých detí v subsaharskej Afrike.
 • V snahe rozšíriť prístup k najnovšiemu lieku na liečbu HIV, dolutegraviru, predĺžila náša obchodná zložka  pre liečbu HIV - ViiV Healthcare svoju existujúcu licenčnú zmluvu na zloženie lieku dolutegravir pre dospelých s organizáciou Medicine Patent Pool. Cieľom bolo pokryť všetky zostávajúce krajiny so strednými príjmami. Licencia  tak sprístupní náš liek pre  ďalších 270 000 ľudí žijúcich s HIV, čo predstavuje viac ako 94 % dospelých osôb nakazených vírusom HIV v rozvojovom svete.
 • Zlepšovanie otvoreného laboratória „Africa Open Lab“ na podporu výskumu v oblasti neprenosných chorôb a spolupráce s africkými univerzitami pri budovaní zručností a schopností.
 • Zavedenie prístupnej cenovej stratégie pre viac produktov, ktoré pokrývajú širokú škálu ochorení vrátane HIV/AIDS, ochorení dolných dýchacích ciest, astmy a čierneho kašľa.
 • Prístup k 1,3 miliónu detí z najchudobnejších krajín sveta prostredníctvom nášho partnerstva s fondom Save the Children. Ide o liečbu detí s maláriou, zápalom pľúc a hnačkou, ale takisto o prístup detí ku vakcínam.
 • Zlepšovanie výskumu potenciálnych nových antibiotík a zapojenie sa do plánu sektora stanovením záväzkov na znižovanie vývoja antimikrobiálnej rezistencie, na investície do výskumu a vývoja a na zlepšenie prístupu k antibiotikám. 

Tieto iniciatívy sú postavené na základných zmenách, ktoré GSK urobila  v obchodnom modeli na podporu udržateľného prístupu a inovácií. GSK sa usiluje tiež o podporu spolupráce v oblasti výskumu chorôb, ktoré neúmerne postihujú rozvojové krajiny, a o podporu komunít pri posilňovaní systémov zdravotníctva, ako aj o budovanie partnerských vzťahov s vládami, neziskovými organizáciami a ostatnými spoločnosťami.  

„Access to Medicine Index“ popisuje GSK ako spoločnosť s najväčšou orientáciou na prístup k liekom. Spoločnosť GSK dosiahla v Indexe lepšie skóre než v roku 2014 a umiestnila sa na prvých troch pozíciách v šiestich zo siedmich kategórií. Index vyzdvihol predovšetkým úsilie GSK o zavedenie prístupnej cenovej stratégie pre viac liekov a dlhodobý záväzok k rozvoju výrobkov a technológií v prospech celosvetového zdravia. Ocenil aj zmenu  obchodného modelu, ktorý povedie sektor pri modernizácii spôsobu, akým sú lieky predávané a uvádzané na trh. GSK už nehonoruje lekárom prezentácie v mene spoločnosti a jej medicínski reprezentanti nie sú hodnotení podľa individuálnych predajných cieľov.

Od podania GSK žiadosti o zaradenie do rebríčka pre rok 2016 boli vykonané  ďalšie kroky na posilnenie prístupu k liekom a vakcínam. Patrí medzi ne ponuka rozšíriť našu najprístupnejšiu cenu pneumokokových vakcín pre medzinárodne uznávané občianske organizácie, ktoré financujú a zabezpečujú programy imunizácie pre utečencov v prípadoch, keď to nie sú schopné zabezpečiť vlády.

O indexe prístupu k liečbe (Access to Medicine Index):

„Access to Medicine Index“ (Index prístupu k liečbe) je hlavnou iniciatívou Nadácie „Access to Medicine“, medzinárodnej neziskovej organizácie založenej v roku 2004. Nadácia sa venuje zlepšovaniu prístupu k liekom. Index stanovuje poradie 20 farmaceutických spoločností, ktoré sú hodnotené v celom rade strategických a technických oblastí.

Sedem kategórií, na základe ktorých sa určuje poradie farmaceutických spoločností  v „Access to Medicine Index 2016“:

 • všeobecný prístup k manažmentu liekov,
 • výskum a vývoj,
 • verejná politika a vplyv trhu,
 • stanovenie cien, výroba a distribúcia,
 • udeľovanie patentov a licencií,
 • rozširovanie  kapacít
 • darovanie produktov a filantropia.

Rebríček, ktorý bol prvýkrát zverejnený v roku 2008 (a následne v rokoch 2010, 2012 a 2014), analyzuje aj priemyselné trendy v oblasti záväzkov, transparentnosti, výkonnosti a inovácií.