Médiá

Tu v mediálnom centre nájdete niekoľko zdrojov vrátane našich najnovších a tiež archivovaných tlačových správ.

Kontakt pre novinárov:
Miriam Kejzlarová
Sk.media@gsk.com
miriam.m.kejzlarova@gsk.com